Vf
wrf
En Växjöbaserad Juristbyrå med fokus på familjerättsliga ärende och tvister. Bland våra medarbetare finns både jurister och socionomer. Utöver familjerätt är vi klienter och kunder behjälpliga med förvaltningsärenden och myndighetsutövning. Vi är engagerade, tillgängliga och dynamiska i vår process. Samtliga medarbetare har gedigen erfarenhet inom respektive profession. Vi arbetar enligt ett konsensusperspektiv då vår erfarenhet säger att överenskommelse ofta är bättre än konflikt, särskilt när det kommer till frågor som berör barn och familj. Vårdnad, boende och umgänge Äktenskap och äktenskapsskillnad Testamente Arv Bodelning Arvskifte Generationsöverföring Vidimerar och bevittna dokument Kontakta oss för rådgivning eller uppdragförfrågan. Jonas Schander Familjerättsjurist och socionom
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
HAMLON samarbetar med Lavendla begravning&juridik

© 2017  Hamlon AB 

Start Start Förvaltningskonsult Förvaltningskonsult Juridik Juridik Samarbete Samarbete Kontakta oss Kontakta oss